Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Адвокатски испит

датум објављивања: 30.05.2014. године

Пријем захтева за полагање адвокатског испита, сходно члану 6. Правилника о адвокатском испиту, подноси се до 15-тог у текућем месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит.

Уз захтев са кратком радном биографијом за полагање испита подноси се документација наведена у члану 6. Правилника о адвокатском испиту.

Висина накнаде, по одлуци Управног одбора Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Ниш од 09.05.2014, и допунама од 30.05.2014, износи:

  • за прво полагање испита 15.600,00 динара;
  • за накнадно полагање испита 5.200,00 динара, за кандидате који полажу један предмет;
  • за накнадно полагање испита 10.400,00 динара, за кандидате који полажу два предмета;
  • за накнадно полагање испита 15.800,00 динара, за кандидате који полажу цео испит.

Накнада се уплаћује на текући рачун Адвокатске коморе Ниш број 160-18231-91

сврха уплате: накнада за полагање адвокатског испита

Полагање адвокатског испита обавља се у просторијама Адвокатске коморе Ниш, ул. Генерала Боже Јанковића бр. 1/19, III спрат, 18 000 - Ниш.

Оригинал документа може се преузети oвде.