Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Брисање из Именика приправника

датум објављивања: 10.02.2021. године

Захтев за брисање се подноси Управном одбору Адвокатске коморе Ниш.

Захтев може поднети адвокат или адвокатски приправник.

Уз захтев подноси се и Споразум о раскиду Уговора о обављању приправничке вежбе или Једнострани раскид уговора о обављању приправничке вежбе, са доказом о пријему истог.

У захтеву се наводи датум брисања из Именика приправника.

Адвокатски приправник/волонтер који подноси захтев за брисање из Именика адвокатских приправника/волонтера Адвокатске коморе Ниш дужан је да врати своју приправничку легитимацију.

Адвoкатски приправник/волонтер је дужан да у складу са Одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Ниш Број: 803 од 28.08.2014.године достави доказ о уплаћеној такси у износу од 500,00 динара, која се уплаћује на рачун 160-18231-91 Banca intesa (позив на број - број припр./адв.лег.)