Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Документа за издавање потврде за полагање правосудног испита

датум објављивања: 07.05.2019. године

Списак потребне документације за издавање потврде за полагање правосудног испита

АДВОКАТСКИМ ПРИПРАВНИЦИМА / ВОЛОНТЕРИМА

 

1. Захтев за издавање потврде за полагање правосудног испита у слободној форми

2. Уплата таксе од 500,00 динара на текући рачун Адвокатске коморе Ниш. Број рачуна: 160-18231-91 (није                  обавезан позив на број)

3. Потврда принципала о обављеном приправничком стажу у складу са решењем о упису у Именик                               адвокатских приправника / волонтера (у случају промене принципала потребна је потврда од сваког принципала)

4. Копија решења о упису у Именик адвокатских приправника / волонтера

5. Копије доказа о уплати чланарине адвокатских приправника / волонтера за цео стаж уколико нису                             достављане