Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Уплата трошкова уписа у Именик адвоката

датум објављивања: 30.08.2019. године

Уплату за трошкове уписа у Именик адвоката извршити на текући рачун АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИШ на број жиро рачуна:  

                                                                             160-18231-91

код Banca Intesa DOO Beograd                                                                                                                                                            без позива на број