Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Brisanje iz Imenika pripravnika

datum objavljivanja 10.02.2021. godine

Zahtev za brisanje se podnosi Upravnom odboru Advokatske komore Niš.

Zahtev može podneti advokat ili advokatski pripravnik.

Uz zahtev podnosi se i Sporazum o raskidu Ugovora o obavljanju pripravničke vežbe ili Jednostrani raskid ugovora o obavljanju pripravničke vežbe, sa dokazom o prijemu istog.

U zahtevu se navodi datum brisanja iz Imenika pripravnika.

Advokatski pripravnik/volonter koji podnosi zahtev za brisanje iz Imenika advokatskih pripravnika/volontera Advokatske komore Niš dužan je da vrati svoju pripravničku legitimaciju.

Advokatski pripravnik/volonter je dužan da u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Niš Broj: 803 od 28.08.2014.godine dostavi dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 500,00 dinara, koja se uplaćuje na račun 160-18231-91 Banca intesa (poziv na broj - broj pripr./adv.leg.)