Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Dokumenta za izdavanje potvrde za polaganje pravosudnog ispita

datum objavljivanja 07.05.2019. godine

Spisak potrebne dokumentacije za izdavanje potvrde za polaganje pravosudnog ispita

ADVOKATSKIM PRIPRAVNICIMA / VOLONTERIMA

 

1. Zahtev za izdavanje potvrde za polaganje pravosudnog ispita u slobodnoj formi

2. Uplata takse od 500,00 dinara na tekući račun Advokatske komore Niš. Broj računa: 160-18231-91 (nije                  obavezan poziv na broj)

3. Potvrda principala o obavljenom pripravničkom stažu u skladu sa rešenjem o upisu u Imenik                               advokatskih pripravnika / volontera (u slučaju promene principala potrebna je potvrda od svakog principala)

4. Kopija rešenja o upisu u Imenik advokatskih pripravnika / volontera

5. Kopije dokaza o uplati članarine advokatskih pripravnika / volontera za ceo staž ukoliko nisu                             dostavljane