Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Саветовање на Златибору - Кривично право - 22-24.септембар 2022.године

датум објављивања: 17.08.2022. године

САВЕТОВАЊЕ ЗЛАТИБОР - КРИВИЧНО ПРАВО, 22 - 24. сеп­тем­бар 2022.

 

Срп­ско удружење за кри­вич­но­прав­ну те­о­ри­ју и прак­су, Министарство правде Републике Србије, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудна академија ВАС ПОЗИВАЈУ на 61 РЕДОВНО годишње Саветовање.

ИНФОРМАЦИЈЕ О САВЕТОВАЊУ И КОТИЗАЦИЈА - Удружење: телефон: 011 2658-019, E-mail: turanjaninveljko@gmail.com, sukp@sezampro.rs

РЕЗЕРВАЦИЈA СМЕШТАЈА: Уста­но­ва сту­дент­ских опо­ра­ви­ли­шта Бе­о­град, Р.Ј. „Рат­ко Митровић" Зла­ти­бор - Телефон: 031-841-369, 031-841-625, 031-845-086, факс: 031-841-791.

 

Програм и ценовник саветовања можете преузети овде.